วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:18 น.

การเงิน หุ้น

บล.ไทยพาณิชย์ชวนลูกค้า EASY INVEST ทำดีตอบแทนสังคม

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.27 น.
บล.ไทยพาณิชย์ชวนลูกค้า EASY INVEST ทำดีตอบแทนสังคม
บริจาคเงินให้กับองค์กรเพื่อสาธารณกุศล
 
 
เนื่องในวันปีใหม่ไทย บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนสังคมผ่านโครงการ “วันปีใหม่ไทย ร่วมใจคืนสังคม” ทุกรายการซื้อกองทุนรวมของลูกค้าบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าตั้งแต่ 2,564 บาทขึ้นไป SCBS จะบริจาคเงินมูลค่า 1 บาทให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณกุศล
 
ดร.ฉัตริน ลักษณบุญส่ง กรรมการผู้จัดการ สายงาน Data Analytics and Digital Business บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS)  กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนสังคมช่วยเหลือคนไทยผ่าน โครงการ “วันปีใหม่ไทย ร่วมใจคืนสังคม”  โดยลูกค้าของแอปพลิเคชัน EASY INVEST สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีคืนสังคมครั้งนี้ เพียงทำรายการซื้อกองทุนรวมบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ซึ่งทุกรายการซื้อของลูกค้าในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าตั้งแต่ 2,564 บาทขึ้นไป SCBS จะบริจาคเงินมูลค่า 1 บาทให้กับองค์กรเพื่อสาธารณกุศล โดยจะจัดสรรเงินบริจาคตามสัดส่วนการตอบแบบสอบถามของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกองค์กรเพื่อสาธารณกุศลตามที่ลูกค้าแนะนำ
 
สามารถแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้ SCBS นำเงินไปบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ใดจากตัวเลือกต่อไปนี้
 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ  
 
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องในวันอนามัยโลก 
 
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก 
 
สนใจสามารถแนะนำองค์กรที่ต้องการให้บริจาคได้ผ่านลิงก์  http://bit.ly/SCBSNY2021