วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:43 น.

การเงิน หุ้น

ออมสิน คว้ารางวัล APEA 2021 “Corporate Excellence” ประเภทธุรกิจการเงิน

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.26 น.
ออมสิน คว้ารางวัล APEA 2021 “Corporate Excellence” ประเภทธุรกิจการเงิน
 
ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 ในสาขา Corporate Excellence องค์กรที่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศประเภทธุรกิจการเงิน ภายในงานประกาศผลรางวัล APEA 2021 ซึ่ง Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียจัดขึ้น ในรูปแบบ Virtual Platform เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 
สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมอบให้กับองค์กรที่มีการบริการจัดการที่เป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างบูรณาการ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน กับการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs ในการช่วยยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม