วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:15 น.

การเงิน หุ้น

“DDD” ชูกลยุทธ์ “Fit for Growth” ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.47 น.
“DDD” ชูกลยุทธ์ “Fit for Growth” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เน้นการทำงานร่วมกัน-ลดค่าใช้จ่าย
 
นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ว่า บริษัทฯได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ “Fit for Growth” ที่ประกาศไว้ช่วงต้นปี โดยมุ่งปรับระบบการบริหารเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Synergy) อย่างต่อเนื่อง ทั้งการย้ายรวมคลังสินค้าของกลุ่มธุรกิจมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นการลดค่าเช่า ค่าแรงงาน และค่าขนส่ง ทำให้การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแผนการย้ายรวมคลังสินค้านั้น บริษัทฯจะใช้คลังสินค้าของคิวรอน ที่ถนนศรีนครินทร์ เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละแบรนด์
 
สำหรับความคืบหน้าของการย้ายรวมคลังสินค้าดังกล่าว ปัจจุบันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของคลังสินค้าและค่าขนส่งตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 และเห็นผลชัดเจนขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป และเชื่อว่าในช่วงสัญญาการเช่าคลังที่เหลืออยู่ จะลดค่าใช้จ่ายรวมลงจากเดิมไปได้ 38-40 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ยังมีแผนลดค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง เช่น การปรับงบประมาณการตลาดจากสื่อดั้งเดิมเป็นสื่อดิจิทัล รวมถึงการเริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง ยาสีฟันสปาร์คเคิล มาผลิตที่โรงงานของบริษัทฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นต้นไป  ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นทุนผลิตต่อหน่วยโดยเฉลี่ยลดลง พร้อมกันนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำระบบ ERP ใหม่ (Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อช่วยในการมองเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบเดียวกันมากขึ้น พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต, การบริหารจัดการระบบ Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยบริษัทฯพยายามที่จะนำหน่วยงานหลักของแต่ละกลุ่มธุรกิจทำให้เป็นศูนย์รวมกันเดียวกัน หรือทีมเดียวกัน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้ 
 
นอกจากนี้ นางสาวนันทวรรณ ยังได้กล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ว่า บริษัทฯกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าซื้อกิจการ ที่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในไตรมาส 4 ส่วนแผนการขยายช่องทางการขาย บริษัทฯจะเน้นช่องทางขายผ่านออนไลน์มากขึ้น หลังจากพบว่าในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้จากการขายออนไลน์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าสู่ช่องทางการขายใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงส่งเสริมยอดขายให้เติบโตมากขึ้น เช่นการทำ Live stream  เป็นต้น อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความคิดและมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของยอดขาย (Employee Engagement) ด้วยการซื้อสินค้ากับบริษัทฯเพื่อนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวพนักงานเพิ่ม  ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับพนักงาน (Engagement) นี้จะทำให้บริษัทฯมีฐานลูกค้าใหม่มากขึ้นด้วย   
 
ด้านการทำตลาดต่างประเทศ บริษัทฯจะมีการเพิ่มจุดขายในประเทศฟิลิปปินส์ และการเตรียมแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้าในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้จากแผนธุรกิจทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี2564 เริ่มเห็นกำไรเป็นบวกอย่างแน่นอน ส่วนเป้าหมายรายได้จากขายทั้งปีบริษัทฯยังมั่นใจว่า จะเติบโตอยู่ที่ 20-30%