วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 23:42 น.

การเงิน หุ้น

กลุ่ม วินเซิร์ฟ ผนึก เมติคูลี่ ร่วมลงทุนต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.42 น.
กลุ่ม วินเซิร์ฟ ผนึก เมติคูลี่ ร่วมลงทุนต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์
 
กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ในรอบการลงทุน Series B ต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญ ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)ให้บริการกระดูกเทียมและเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน
 
นางสาวนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับUSFDA พร้อมขยายตลาดไปยัง ตลาดต่างประเทศทั่วโลก ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น โดย
 
นางสาวนิธินันท์ กล่าวว่า  ได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถในความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย