วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:28 น.

การเงิน หุ้น

“ซีพีออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 5 ปีแรก 4.60 % ต่อปี

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.40 น.

“ซีพี ออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนช่วง 5 ปีแรกที่ 4.60 % ต่อปี พร้อมเสนอขายผู้ถือหุ้นกู้เดิม 10-12 พ.ย.และผู้ลงทุนทั่วไป 22-26 และ 29 พ.ย.นี้วางกลยุทธ์ O2O ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ย้ำฐานะทางการเงินยังแข็งแกร่ง

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ชุดใหม่ โดยระยะ 5 ปีแรก กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.60 %ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น โดยให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564ซึ่งทางบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้CPALL16PA เดิมสามารถใช้เงินที่ได้จากการไถ่ถอน ตามที่บริษัทฯมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้ CPALL16PAในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มาซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ต่อได้เพื่อให้การลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯชุดใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยจะเสนอขายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับช่วงที่ 2 จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ที่บริษัทฯ มีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนในวันที่ 30 พฤศจิกายน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ”A+” แนวโน้ม ‘คงที่”  และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่อยู่ที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

นายเกรียงชัย กล่าวด้วยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของซีพี ออลล์ ครั้งที่ผ่านๆ มา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นกันจากผู้ลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีประวัติการชำระดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ความแข็งแกร่งของกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง แม้จะต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังรักษาความสามารถในการดำเนินงานไว้ได้อย่างแข็งแกร่งรวมถึงยังมีแผนในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ด้วยกลยุทธ์แบบ O2Oที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ “เซเว่น อีเลฟเว่น” (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายสาขา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ได้ตามเป้าหมาย โดยล่าสุด ได้เปิดร้าน 7-Eleven สาขาแรก ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา และมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มทั้งในกัมพูชาและลาว อีกด้วย

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA) ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ครั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนหรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)โทร. 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)โทร. 1572

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)โทร. 02-777-6784

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)โทร.02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)*โทร. 02-165-5555

* ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)