วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:32 น.

การเงิน หุ้น

SNNP มอบเครื่องดื่มให้บุคลากรการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.10 น.

SNNP มอบเครื่องดื่มให้บุคลากรการแพทย์

 

บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ส่งมอบเครื่องดื่ม อควา วิตซ์ น้ำวิตามินซี 200% จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำงานกันอย่างหนักในการดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อส่งต่อน้ำใจ และการมีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคม โดยได้จัดงานขึ้นเมื่อเร็วๆนี้