วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 06:05 น.

การเงิน หุ้น

UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.08 น.

UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA ร่วมลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคถุงยังชีพ จำนวน 325 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้วในหลายพื้นที่รวมเป็นจำ UREKA : ขอความอนุเคราะห์ฝากพิจารณาข่าว Photo Release ประเด็น UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยนะครับนวน 1,866 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความสุข รอยยิ้มคืนกลับสู่สังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะทำโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ เร็วๆนี้