วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 06:42 น.

การเงิน หุ้น

ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

วันศุกร์ ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 15.26 น.

ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดยนายชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์ (ซ้าย) หัวหน้าบริหารอาคารสำนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Bronze จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “BSA Building Safety Award 2021” โดยรางวัลมอบให้กับ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานเพชรบุรี ที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย มีการดูแล พัฒนา ปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีนายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานมอบโล่รางวัล