วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:01 น.

การเงิน หุ้น

CIVIL แต่งตั้ง UW พร้อมเปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 11.49 น.

CIVIL แต่งตั้ง UW พร้อมเปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น    

 

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร และนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย CIVIL จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.60 บาท พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อได้ในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนมกราคมนี้