วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:11 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส. จับมือโลตัสจัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 08.39 น.
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.)​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดของดี​วิถีชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และห้างโลตัส เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าในจังหวัดอุดรธานีมาจัดจำหน่ายกว่า 18 บูธ ได้แก่ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าแปรรูปจากกล้วยและอาหารทะเล ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2565 ณ โลตัส​สาขารังษิณา จังหวัดอุดรธานี