วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:54 น.

การเงิน หุ้น

UAC เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม SCG

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.21 น.
UAC เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม SCG
 
UAC เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม SCG ภายใต้แนวคิด “CPAC Green Solution”
 
นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม SCG พร้อมกับพันธมิตรของ SCG กว่า  50 บริษัท เพื่อประสานความร่วมมือทางธุรกิจตามกรอบพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ SCG ที่คำนึงถึงผลลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาลขับเคลื่อนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยี่ ดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าภายใต้แนวคิด “CPAC Green Solution”  นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว ณ สำนักงานใหญ่ SCG