วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:15 น.

ข่าวสังคม

ดูงาน แอมเวย์

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 14.31 น.

ดูงาน แอมเวย์ 

 
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางบุษปัน วังวิวัฒน์   ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นางสาวศศี คณานุรักษ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต้อนรับ นายธนกร ไชยศรี   ผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการรวม 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของแอมเวย์ ในหัวข้อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน ในฐานะที่แอมเวย์โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาดูงานจัดขึ้น ณ แอมเวย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้