วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:29 น.

ข่าวสังคม

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 12.19 น.

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ

 

 

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล, ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มเซ็นทรัล และ สัมฤทธิ์ อนุภักดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ (มาตรา35) ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 21,790,500 บาท ให้แก่ 9 จังหวัด โดยมีจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี และ พัชณีย์ กรมแสง ศูนย์การบริการคนพิการและกลุ่มอาชีพคนพิการตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรับ ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ