วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:30 น.

ข่าวสังคม

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

วันพุธ ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 10.31 น.

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

 

 

เอมอร ศรีวัฒนประภา  รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สนับสนุนเงิน จำนวน 200,000 บาท แก่ พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์  รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน "วันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบก" โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้