วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:38 น.

ข่าวสังคม

ปปร.19 สังสรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 04.55 น.

ปปร.19 สังสรรค์

 

 

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ประธานนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ  ศิรัส ตามสกุล เกษม เกษมปัญญา  ฉัตรชัย ศิริวิไล  จิตตรา กาญธนะประเสริฐ อนันต์ สุวรรณรัตน์ และ เกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์ ภายใต้ชื่องาน  “ปปร.19 CLOW IN THE DARK” ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวานนี้