วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:52 น.

ข่าวสังคม

ลงนามเซ็นสัญญา

วันศุกร์ ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.36 น.

 

 

ลงนามเซ็นสัญญา


ประชาอัศวนิเวศน์ กรรมการบริหาร บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเซ็นสัญญา เป็นตัวแทนจำหน่ายหลังคา” จิงโจ้เหล็ก “อย่างเป็นทางการกับ วรพล  อีงศุลาพิวัฒน์ รองประธานฯ ฝ่ายขาย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ