วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:03 น.

ข่าวสังคม

รับรางวัล

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 22.06 น.

 

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. เข้ารับมอบรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ