วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:11 น.

ข่าวสังคม

ชม ชิม ช้อป แช๊ะ ในตลาด “OTOP Grand Sale “

วันอังคาร ที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 23.59 น.

ชม ชิม ช้อป แช๊ะ  ในตลาด “OTOP Grand Sale“

วันที่ 4 มิ.ย.62 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ตลาด “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั่งที่ 1“ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา ระยอง และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิด

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้บรูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ภาคีเครือข่าย OTOP ทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 และจากทั่วประเทศ มาแสดงและจำหน่ายแบบลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ รวมกว่า 200 ร้านค้า ซึ่งสินค้าที่ได้มาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP และได้นำผลไม้ คุณภาพของจังหวัดระยอง จากชาวสวนโดยตรง มาจำหน่ายผลผลิต มาบริการ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเทียวได้มาชม มาชิม มาเลือกซื้อสินค้าของดีของจังหวัดระยอง

อย่างไรก็ตาม งานตลาด “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั่งที่ 1“ จัดระหว่าง 3-7 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ