วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:41 น.

ข่าวสังคม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ

วันอังคาร ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.22 น.

                                     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ

                                                                 พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

                                     

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561" และทรงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายมาลัยข้อพระกร เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี