วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:11 น.

ข่าวสังคม

EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความรู้ SMEs

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.04 น.
EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความรู้ SMEs
ไทยด้านการสร้างพันธมิตรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
 
 
นางวรรธนา มงคลศรี  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางสาววัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์  ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย และนายมีชัยนันท์ จริยวิลาศกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คริช โพรเกรส จำกัด วิทยากรในงานสัมมนา “สร้างพันธมิตร พิชิตข้อจำกัดด้านเงินทุน” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรทางการเงินเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่งออก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้