วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:48 น.

ข่าวสังคม

ETDA ร่วมแสดงความยินดี

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 07.53 น.

 

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) พร้อมคณะผู้บริหาร ETDA ร่วมพิธีบวงสรวง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คนใหม่ และเข้าปฏิบัติราชการวันนี้ (18 ก.ค.) เป็นวันแรก ณ บริเวณหน้าพระพรหม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550