วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 16:25 น.

ข่าวสังคม

มอบถุงพระราชทานช่วยชาวบ้านน้ำท่วม พิษณุโลก

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562, 21.35 น.

มอบถุงพระราชทานช่วยชาวบ้านน้ำท่วม พิษณุโลก

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 ถุง ณ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัย และสรุปความเสียหายให้ทราบ