วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:20 น.

ข่าวสังคม

มอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 16.04 น.

มอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์  ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ , พลโท ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ พิศาล เทพสิทธา , ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต จิรจริยาเวช และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เมื่อเร็วๆ นี้