วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 16:08 น.

ข่าวสังคม

ผังเมืองแห่งอนาคต

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 16.43 น.

ผังเมืองแห่งอนาคต

 

 

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง “ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย”  โดยมี สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล  อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชูขวัญ นิลศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สรัลพัชร ประโมทะกะ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติร่วมงานด้วย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน