วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:28 น.

ข่าวสังคม

ดรีมเวิลด์ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ

วันอาทิตย์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 05.35 น.

ดรีมเวิลด์ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ

 

 

ธวัช  แย้มเกษม  ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบข้าวสาร และสิ่งของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า  ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหาร พนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ และบริษัท เมจิค เวิลด์ ร่วมกันบริจาค ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 16” ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ องค์กรกุศลแห่งที่ 5 ตามเป้าหมายโดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) ท่านเจ้าอาวาส รับมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อวันก่อน