วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:26 น.

ข่าวสังคม

สมาคมเวชสารสนเทศไทยประชุมระดับชาติครั้งที่ 8

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.38 น.

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

 

นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 8 และ การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง “ปฏิรูปการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมี นพ. วรรษา เปาอินทร์ เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศ และ นพ. อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมด้วย ที่ห้องทับทิม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน