วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 13:47 น.

ข่าวสังคม

Bluebik คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563"

วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563, 07.02 น.

Bluebik คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563" 

 

นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เข้าเป็นตัวแทนรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”ในสาขาบริหารและพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล

 

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ที่นอกเหนือจากการมีสินค้าและบริการที่ดี แต่หมายรวมถึง การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม  โดยยกย่องสนับสนุนผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้