วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:40 น.

ข่าวสังคม

“จังซีลอน” มอบเงินสมทบช่วยเหลือออสเตรเลีย

วันจันทร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.02 น.

“จังซีลอน” มอบเงินสมทบช่วยเหลือออสเตรเลีย

 

ทัศนีย์ เทพประเสริฐวังศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย ดิสรา จ่างเจริญ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด ร่วมมอบเงินบริจาคจากการตั้งกล่องรับบริจาค “Save Australia” ภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมเงินสมทบจำนวนเงิน 30,000 บาท ผ่านกิจกรรม “Run for Help, Run for Australia” โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยไฟป่าในประเทศออสเตรเลีย โดยมี ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมไฮฟ์เทล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันก่อน