วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 01:42 น.

ข่าวสังคม

ปปร.16 สังสรรค์

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.13 น.

ปปร.16 สังสรรค์

 

 

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.16) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมส่งต่อตำแหน่งประธานคนใหม่ให้กับ พินิจ จารุสมบัติ โดยมี บุญชู ทัศนประพันธ์ ธวัชชัย ไทยเขียว  ศิริชัย วัฒโยธิน และ พล.ต.ต. ฤชากร จรเจวุฒิ  ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวันก่อน