วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:36 น.

ข่าวสังคม

ฟิล์มกรองแสง 3 เอ็ม ได้มาตรฐานประหยัดพลังงาน

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.41 น.

ฟิล์มกรองแสง 3 เอ็ม ได้มาตรฐานประหยัดพลังงาน

 


นางสาววารินทร์ จงสมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการขนส่งและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสง 3เอ็ม ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จาก ฯพณฯ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้จัดขึ้น รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณภาพฟิล์มกรองแสง 3เอ็ม ว่าได้ผ่านมาตรฐานการประหยัดพลังงานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน