วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:55 น.

ข่าวสังคม

สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารสูงสุด

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 10.12 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1) นำโดยคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ประธานรุ่นและคณะกรรมการรุ่นเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้