วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:51 น.

ข่าวสังคม

“วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีฯ” ตั้งโรงทานร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.21 น.

“วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีฯ” ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช” ทำอาหารถวายพระสงฆ์ สนับสนุนข้าวกล่องให้บุคคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนตกงาน ตอกย้ำประเทศไทยต้องชนะ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พระครูต้น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดารานักแสดงบทบู๊ “จาพนม” หรือ ทัชชกร ยีรัมย์ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดตั้งโรงทานคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตาราม ตามพระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช” เพื่อจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ และจัดทำอาหารกล่องให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช , บุคคลที่ถูกกักตัวไว้ดูอาการ และผู้ตกงาน วันละ 1,000 ชุด โดยจะแจกจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนั้น