วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:36 น.

ข่าวสังคม

โรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป มอบน้ำดื่มช่วยโควิด

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.25 น.
โรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป มอบน้ำดื่มช่วยโควิด
 
คุณเชิดชัย  กมลเนตร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบน้ำดื่ม โดยมี คุณนพพร  พันละม้าย บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 19 ปี สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT