วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 21:08 น.

ข่าวสังคม

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.37 น.

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 2 จากขวา)  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ลำดับที่ 3 จากขวา)  ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยเตรียมก่อตั้งศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ในการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา