วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:37 น.

ข่าวสังคม

พช.รับมอบบะหมี่นำส่งต่อประชาชนบรรเทาทุกข์โควิด- 19

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.32 น.

อธิบดี พช.รับมอบบะหมี่ซื่อสัตย์ นำส่งต่อช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด- 19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกผักสวนครัว เฟส 2 ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบ บะหมี่ซื่อสัตย์ “ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมี นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้น้องประชาชนไทย ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยชะลอตัว ประกอบกับประชาชนต่างตื่นตระหนก เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาวะวิกฤต COVID-19 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเริ่มต้นปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 89 แล้ว และภาพรวมปัจจุบัน มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว จำนวน 12,441,352 ครัวเรือน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.87 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยินดีอย่างมาก และมี 16 จังหวัด ปลูกครบ 100%  โดยกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมประกาศสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อระยะที่ 2 ขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว สู่ระยะที่ 2 โดยจะเริ่มในเดือนมหามงคลวันที่ 1 กรกฎาคม และไปสิ้นสุดความสำเร็จวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นห้วงเวลามหามงคล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทำให้แผ่นดินนี้เกิดวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับบ้านเมือง และนำพาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ในเฟสที่ 2 นี้ มีการดำเนินงานเพิ่มเติม อันดับแรก คือ ปลูกผักสวนครัวจาก 5 อย่างเป็น 10 อย่าง จึงควรปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 2 ประเภท คือ 1. พืชผักสวนครัวที่เราใช้กินในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้ 2. คือพืชผักสวนครัวคู่ชีวิตหรือคู่บ้าน ความหมายคือ ปลูกทีเดียวจะอยู่กับเราตลอดชีวิต ประกอบไปด้วย กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม มะละกอ มะกรูด มะนาว ข่า ตะไคร้ อยากให้ปลูกกันทุกบ้าน ปลูกครั้งเดียวลูกหลานมีกินมีใช้ และสามารถนำมาแปรรูปได้

ทั้งนี้การแปรรูปนี้เชื่อมโยงกับอีกโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำลังดำเนินงานอยู่ คือการนำสูตรอาหารถิ่นไทยแท้ 10 เมนูที่ชนะการประกวด อาทิ แกงฮังเล แกงเลียง แกงไตปลา แกงกระวาน น้ำเงี้ยว ต้มข่าไก่ มาทำเป็น instant food โดยรักษาสูตรดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งอนาคตของอาหารไทยจะมุ่งสู่ตลาดโลก และทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดพืชผักสวนครัวที่คู่บ้านคู่ชีวิตก็จะกลายมาเป็นวัตถุดิบในเรื่องของการทำอาหารสำเร็จรูป ที่เป็นอาหารไทยแท้ส่งขายในห้างในร้าน ภัตตาคารต่างประเทศได้

“นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยขณะนี้ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ อุดรธานี หนองคาย สมุทรสาคร ร้อยเอ็ด ชัยนาท นครพนม แพร่ รวมทั้งชุมชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชมเคหะห้วยขวาง ชุมชนเขตคลองสามวา ชุมชนวัดโสมมนัส และในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยวันนี้ คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ในนามของ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา ซื่อสัตย์ ร่วมสนับสนุนอีกครั้ง โดยมามาเป็นครั้งที่ 2 ซึ่ง ครั้งนี้เยอะมาก จำนวนทั้งหมด 2,000 ชุด รวมแล้ว 12,000 ห่อ

ภายใต้ชีวิตที่ไม่ปกติ เราจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงชีวิตบางส่วนของประชาชน แต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องหน้ากาก เรื่องอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ตู้ปันสุข และที่สำคัญคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จนในที่สุดก็ทำให้โรงครัวไม่จำเป็นต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกต่อไป เพราะผู้คนกลับมามีชีวิตที่ปกติ สามารถประกอบอาชีพได้

“ต้องขอขอบคุณบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ตั้งใจมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และอีกจุดประสงค์ที่สำคัญ คือกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับทางสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งเราก็พยายามทำให้ครบอย่างน้อยที่สุดคือ 5,000 ถุงภายในเดือนมิถุนายน เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนต่อไป”

ด้าน นางสาววราภรณ์ กล่าวว่า บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ผู้ผลิตบะหมี่ซื่อสัตย์ รู้สึกยินดีและขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้ร่วมกันจัดทำ ถุงยังชีพตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” และมีบะหมี่ซื่อสัตย์บรรจุอยู่ในถุงยังชีพนั้นด้วย ทำให้ได้ส่วนร่วมในการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยต่อไป