วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:10 น.

ข่าวสังคม

กรมเจ้าท่า ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.44 น.

กรมเจ้าท่า ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

 

4 ภาคีจากภาครัฐ และเอกชน นำโดย นายวิทยา ยาม่วง (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้าน ‘การพัฒนาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐาน สำหรับเรือไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ และส่งเสริมการพาณิชยนาวี’ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเรือไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจกันมากขึ้น โดยเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน สังคม และนักท่องเที่ยว ณ กรมเจ้าท่า เมื่อเร็วๆ นี้