วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:07 น.

ข่าวสังคม

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

วันศุกร์ ที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.12 น.

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

 

 

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทโดยมี  วิเชียร  เตชะไพบูลย์(ที่ 4 จากขวา),สุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา), ปริญญ์  จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), พิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย), โสภาวดี  เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย),ธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด), เกริด เคิร์ก สตีป (ที่ 2 จากซ้าย) และนรชิต  สิงหเสนี (ซ้ายสุด)  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์