วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:45 น.

ข่าวสังคม

สร้างความมั่นใจในการเข้าพัก

วันจันทร์ ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.03 น.

สร้างความมั่นใจในการเข้าพัก

 

 

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) จากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยควบคู่มาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของโรงแรมฯ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19