วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 13:53 น.

ข่าวสังคม

พช.สมุทรสาครรวมพลังผู้นำบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.12 น.

พช.สมุทรสาครรวมพลังผู้นำพัฒนาชุมชนบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 10

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด สมุทรสาคร ดำเนินโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่าย พัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยจัดบริจาคโลหิต จำนวน 2 ครั้ง มีผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 382 คน ได้โลหิต 104,000 ซีซี โดยครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.ค.63 เวลา 11.00 - 15.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้บริจาคโลหิต 193 ราย ได้โลหิต 48,000 ซีซี และครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้บริจาคโลหิต 140 ราย ได้โลหิต 56,000 ซีซี