วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:06 น.

ข่าวสังคม

ฝึกซ้อมดับเพลิง

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.49 น.

ฝึกซ้อมดับเพลิง

 

ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษม รัชตานนท์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมแอนตี้ไฟร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับตัวแทนพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และพนักงานของศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20 เมื่อเร็วๆ นี้