วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:56 น.

ข่าวสังคม

วบส.2 Chinese Night

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.55 น.

วบส.2 Chinese Night

 

ดร.ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธานนักศึกษาวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์พร้อมเลี้ยงเกษียณให้แก่เพื่อนสมาชิกในรุ่น ด้วยบรรยากาศงาน “วบส.2 Chinese Night”  โดยมี รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  พิสุทธิ์ อารีมิตร พ.ต. กมล วงศ์สมบูรณ์ ประภา ปูรณโชติ น.พ. สุขุม กาญจนพิมาย ภัทรกฤช เตชะศิกานต์ และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวันก่อน