วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 22:53 น.

ข่าวสังคม

“วีรพงษ์” ปลื้มรับรางวัลคนดีเด่นมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.02 น.

“วีรพงษ์” ปลื้มรับรางวัลคนดีเด่นมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี 2564 ซึ่งจะได้รับรางวัลเพชรสุบรรณจากนายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีชื่อของ นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง แห่งบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำกัด ให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ด้านบุคคลผู้ทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น

นายวีรพงษ์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเน้นการทำงานในเรื่องการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุนของอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่หวังผลกำไร การได้รับรางวัลทำให้รู้สึกหายเหนื่อย โดยอนาคตข้างหน้าจะยังคงเดินทางทำงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ต่อไป

สำหรับคุณวีรพงษ์ ถือเป็นตัวอย่างต้นแบบของคนทำดี ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ โดยการฝึกอบรมประชาชนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการแพทย์ รวมถึงช่วยทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง จนทำให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ