วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:49 น.

ข่าวสังคม

เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.17 น.

W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ กับการเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ หมอบาย ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว “Healthitude สุข (อุดม) คติ” หนังสือ Lifestyle ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้านสุขภาพเชิงป้องกันและ Wellness สะท้อนไลฟ์สไตล์และสังคมของยุคใหม่ ร่วมกับงานวิจัยใหม่ ๆ ทางการแพทย์ พร้อมเรื่องราวความเชื่อมโยงของร่างกาย ความคิด ชีวิต และจิตใจ พูดคุยด้วยภาษาเข้าใจง่ายจากคุณหมอบายโดยตรง พร้อมมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ ในการรับมือปัญหาสุขภาพ ขานรับรูปแบบปัญหาสุขภาพบนโลกวิถีใหม่ ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการตระหนักรู้ถึงต้นเหตุที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “Healthitude” มาจากคำว่า Healthy (สุขภาพ) + Attitude (ทัศนคติ)

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ คุณหมอบาย เปิดเผยว่า หนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราว ของการมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก และเข้าใจมุมมองการดูแลสุขภาพผ่านทางการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆ โดยคุณหมอบายได้รวบรวมข้อมูลการดูแลสุขภาพโดยพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยากให้อ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คนอ่านได้ฉุกคิด และ ชวนปรับมุมมองการดูแลสุขภาพมุมมองใหม่ๆ เปลี่ยนกรอบความคิด ปรับทัศนคติ ที่มีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่รัก โดยผ่านการรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ ทางการแพทย์ที่คนยุคนี้ควรต้องเข้าใจ และ เกิดการตระหนักรู้ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง  

เพราะสุขภาพจะดีหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ที่อาจค่อยๆสะสมจนเกิดปัญหาอย่างไม่รู้ตัว  ดังนั้นการเขียนหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” จึงมีความคาดหวังเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปิดมุมมองทัศนคติการดูแลสุขภาพแนวใหม่ไปจนสู่การปรับพฤติกรรม พร้อมสร้างสมดุลร่างกายได้ด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก ภายใต้แนวคิด “Healthitude” สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ทัศนคติที่มีต่อตัวเอง โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จะนำมาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และชีวิตที่สุขสมดุลในระยะยาว เพราะการตระหนักรู้วันนี้ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพให้ดีอย่างยั่งยืนในอนาคตทำได้จริง ทั้งนี้ หนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” ได้รวบรวม 12 แนวคิดพิชิตปัญหาสุขภาพเบื้องต้น เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โดยได้รวบรวมมาเป็น 12 แนวคิดเบื้องต้น ปรับมุมมอง เปลี่ยนกรอบแนวคิดที่มีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเอง ประกอบด้วย Healthitude สุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ Introduction to Epigenetics การควบคุมเหนือพันธุกรรม Stress ความเครียด Sleep is a Priority, Not a Lifestyle Leisure การนอนคือหน้าที่ ไม่ใช่ทางเลือก Vitamin D is the New Hormone วิตามินดีคือฮอร์โมน Vitamin D and Immunity วิตามินดีกับระบบภูมิต้านทาน Vitamin D and Depression วิตามินกับภาวะซึมเศร้า Vitamin D and Cancer Prevention วิตามินดีกับการป้องกันมะเร็ง Start with The Gut สุขภาพดี เริ่มต้นที่ลำไส้ Hormone Balance and Weight Management สมดุลฮอร์โมนกับการลดน้ำหนัก Functional Medicine Approach for Alzheimer’s อัลไซเมอร์ รู้ก่อนป้องกันได้ และ We Live the Toxic World ชีวิตประจำวันกับสารเคมี

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ คุณหมอบาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และชะลอวัย ให้คำปรึกษาโปรแกรมตรวจสุขภาพและโภชนาการเฉพาะบุคคล การออกกำลังกาย วางแผนการลดน้ำหนัก ปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อชะลอความเสื่อม อีกทั้งยังชำนาญการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion) การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) และการใช้เซลล์บำบัดจากเนื้อเยื่อไขมันของตนเอง (Autologous Cell Therapy) ด้านการศึกษา หมอบายสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการผู้ประกอบการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม (American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)  การปรับไลฟ์สไตล์ (International Board of Lifestyle Medicine, American College of Lifestyle Medicine) และ อนุมัตรบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

พบหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวของการมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในราคา 289 บาท หรือสามารถแอดไลน์เพื่อ สั่งซื้อหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ ด้านสุขภาพได้ที่ Line Official @W9 Wellness หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-9936922