วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 23:26 น.

ข่าวสังคม

เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ

วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.49 น.

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 10:00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ที่วัดชำนิหัตถการ เขตปทุมวัน กทม. ตามโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ” บูรณาการร่วมกับโครงการ “ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” อนุโมทนาบุญ