วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 01:04 น.

ข่าวสังคม

สผผ.มอบอาหารหนุนนักรบด่านหน้า 4 หน่วยคัดกรองโควิด

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.45 น.

สผผ.ร่วมใจส่งมอบอาหาร-อุปกรณ์ต้านภัย เสริมทัพนักรบด่านหน้าประจำ 4 หน่วยคัดกรองโควิด

วันที่ 19 ก.ค.64  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด – 19 :ช่วยหมอฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตผู้ประกอบการ ”  ส่งความห่วงใยพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้วยการส่งมอบอาหารปรุงสุก หน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าวิกฤตในสถานการณ์โควิด-19 และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19  ณ 4 จุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ในเขตกทม.และจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรับมอบ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นอีกหนึ่งกำลังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับบรรเทาทุกข์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด – 19 : ช่วยหมอฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตผู้ประกอบการ”  โดยได้อุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำอาหารปรุงสุกกว่า 1,500 ชุด พร้อมจัดหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ อีก 1,500 ชุด และชุด PPE จำนวน 220 ชุด เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ 4 จุดคัดกรอง โดยแบ่งแจกจ่ายตามกำหนด ดังนี้

จุดที่1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

จุดที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันธัญญารักษ์

จุดที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก)

จุดที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ

"ในภาวะวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินโครงการ “ถึงห่างแต่ยังห่วง” อย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง โดยจัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) จำนวน 2,020 ชิ้น มอบให้กรมอนามัยเพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเสปรย์แอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกว่า 17,000 ชุด ให้กับผู้ที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน และกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 13 แห่ง นอกจากนี้ยังมอบให้มูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และในครั้งที่ 4 นี้ ได้มุ่งช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในจุดให้บริการคัดกรองโควิด-19 ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งเพื่อประชาชน และหวังอุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติที่ประสบกับความยากลำบากในขณะนี้ ตลอดจนบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพื่อให้ทุกฝ่ายข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง” นายสมศักดิ์กล่าว