วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:17 น.

ข่าวสังคม

นักคิดยกลูกมะพร้าวเทียบคุณสมบัติของคนดีและเป็นผลไม้วิเศษจากสวรรค์

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.46 น.

นักคิดยกลูกมะพร้าวเทียบคุณสมบัติของคนดีและเป็นผลไม้วิเศษจากสวรรค์

โดยพระมหาณัฐพงษ์ ฐิตปญฺโญ, ดร.

หลายคนเชื่อ คนดีในสังคม ไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับสังคมนั้นจะยอมรับคนดีมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น สังคมโจรยอมรับโจรที่มีน้ำใจต่อเพื่อนโจรว่าเป็นคนดี สังคมตำรวจยอมรับตำรวจที่ปราบโจรได้ว่าเป็นคนดีแต่สำหรับพระพุทธศาสนายอมรับคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่เป็นคนดีของสังคม ดังคำบาลีว่า “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี”

การทำความดีเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมนั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ บางคนรู้สึกท้อที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีดั่งที่ตั้งใจ แต่บางท่านก็ให้เหตุผลว่า เพราะคนนั้นทำดีไม่ถูกคน ถูกที่ ถูกต้อง และถูกกาลเวลา จึงไม่ได้ดีตามที่ตั้งใจไว้ ถ้าทำดีถูกคน ถูกที่ ถูกต้อง และถูกกาลเวลา ความดีที่ทำไว้นั้นย่อมได้ผลอย่างแน่นอน ดังนั้น เรื่องคนดี ตั้งใจทำความดี เพื่อเป็นคนดีของสังคม ควรทำความดีที่ว่านี้ให้สอดคล้องกัน

คุณสมบัติของคนดีเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง เพราะถ้าขาดหลักตรงนี้ไปแล้ว เชื่อว่านักทำความดีคงไม่ได้ไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน เพราะใจจะท้อลงกลางทางเสียก่อน นักคิดท่านหนึ่งได้กล่าวว่า คุณสมบัติของคนดีกับคุณสมบัติของลูกมะพร้าวมีลักษณะเดียวกัน ลูกมะพร้าวเป็นอย่างไร คนดีก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนั้น ลูกมะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้จากสวรรค์ ที่เทวดาส่งมาเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรคที่แสนวิเศษให้กับมนุษย์ และยังเป็นวัตถุที่สอนคิดเพื่อให้กำลังใจกับคนที่ทำดีด้วย โดยยกเปรียบเทียบเอาไว้ดังนี้ 

๑. ลูกมะพร้าวตกจากที่สูงกะลาย่อมไม่แตก เพราะมีเปลือกหนาคอยห่อหุ้มกะลาเอาไว้ ดุจคนดีมีศีลธรรม แม้นถึงคราวตกต่ำ มีคนคอยช่วยเหลือ แนะนำอยู่เสมอเพราะความดีของตนที่ทำไว้

๒. ลูกมะพร้าวมีน้ำในกะลาโดยธรรมชาติ ไม่มีใครตักน้ำใส่ไว้ในกะลา ดุจคนผู้ใฝ่ดี ที่แสวงหาความดี ทำดีได้ด้วยตนเอง แต่ก็น้อมรับคำชี้แนะจากคนอื่นมาสู่ตนอยู่เสมอ

๓. ลูกมะพร้าวตกลงไปในน้ำ ย่อมไม่จม ลอยน้ำได้ ดุจคนดีแม้นพลาดพลั้งในชีวิต ก็สามารถประคองชีวิตได้ ไม่จมอยู่กับความผิดพลาด นำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดี

๔. ลูกมะพร้าวยามจมดินโคลนที่สกปรก สามารถเติบโตงอกเงยได้ ดั่งคนดี แม้นเกิดในตระกูลต่ำต้อยลำบากยากจน ก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคม และยกฐานะของตนได้

ดังนั้น ใครที่ทำความดีแล้วรู้สึกท้อ น้อยใจว่า ทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำดีแล้วไม่ได้ผลตามที่คิดไว้เลย วันนี้ลองทบทวนใหม่ เริ่มต้นด้วยการคิดดี พูดดี และทำความดี โดยทำความดีให้ถูกคน ถูกที่ ถูกต้อง และถูกกาลเวลา ในขณะเดียวกันต้องเตือนใจไว้เสมอว่า คนดีต้องเหมือนลูกมะพร้าว ลูกมะพร้าวคือคุณสมบัติของคนดี ลองฝึกคิด ฝึกทำความดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นอุปนิสัย เชื่อว่าจะไม่ผิดหวังในการทำดี ดังคำกล่าวที่ว่า คนดีเหมือนลูกมะพร้าว แม้นมีเรื่องเจ็บปวดรวดร้าว ย่อมผ่านเรื่องเศร้าไปได้ เพราะเราเชื่อมั่นในการทำดี….