วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:41 น.

ข่าวสังคม

ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมทัพ รพ.สนามสมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.26 น.

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัด “ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 5” เสริมทัพโรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 21 กันยายน 2564 – สมุทรสาคร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Ombudsman Social Responsibility :OSR) “ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 5 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด - 19” ณ จังหวัดสมุทรสาคร มอบสเปรย์แอลกอฮอล์และทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่บ้านเมืองของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งยังจัดกิจกรรม “ถึงห่างแต่ยังห่วง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดย 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) จำนวน 2,020 ชิ้น มอบให้กรมอนามัยเพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกว่า 17,000 ชุด ให้กับผู้ที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 13 แห่ง ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2,100 ชิ้น ให้กับมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และจัดส่งอาหารปรุงสุก จำนวน 1,500 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,500 ชุด และชุด PPE จำนวน 220 ชุด ให้กับ สปสช. เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับบริการใน 4 จุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าทั้งหลาย

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในโรงงาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันของจังหวัดสมุทรสาครจากนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยแม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะมียอดผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ค่อนข้างสูง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของ ศบค. แต่จังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ผนึกกำลังกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน หรือ Factory Isolation สำเร็จเป็นจังหวัดแรก ๆ อีกทั้งมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภายในจังหวัดสมุทรสาครในการจัดทำสถานที่ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครอย่างเพียงพอ แบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปได้ และพร้อมจะสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ นำพาพี่น้องประชาชนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว

หน้าแรก » ข่าวสังคม