วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:13 น.

ข่าวสังคม

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ร.พ.เลย

วันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.00 น.

เชิญร่วมทอดผ้าป่า รวมใจลูกหลานหลวงพ่อสายทองฯ สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ร.พ.เลย

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โดย นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ เมืองไทย ทราเวลเลอร์คลับ โดยมี นายอัคราพนธ์ - นางณัฐธยาน์ กาญจนนาคินทร์ , นพ.พชรวุฒิ – พญ.วีรพรรณ  กาญจนนาคินทร์ , นายณัฐวัฒน์ - นายณัฐพัชร์  กาญจนนาคินทร์  ได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

จากการที่ “โรงพยาบาลเลย” ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นตึกสูง 10 ชั้น ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 470 ล้านบาท โดยอาคารดังกล่าวนี้ ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยหลวงพ่อได้รวบรวมเงินบริจาค จากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มาเป็นทุนในการก่อสร้าง แต่การก่อสร้างของโรงพยาบาลเลย ยังคงมีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางคณะศิษยานุศิษย์จากทุกภูมิภาค โดยมีส่วนกลางจากกรุงเทพมหานคร เป็นแกนนำ ได้กราบขอโอกาส เพื่อขอความเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ในการขออนุญาตจัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนหาปัจจัยมารองรับ  ทำให้การก่อสร้างได้ถูกขับเคลื่อน และดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ และขั้นตอนตามกำลังศรัทธา

ด้วยสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด อันเป็นเหตุให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ถือเอาโอกาส กราบเรียนหลวงพ่อ เพื่อขอเมตตาให้ท่านงดกิจนิมนต์ไว้ชั่วคราว เพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ปฏิบัติตาม

โดยการดำเนินงานจัดทำผ้าป่าในครั้งนี้ จะกำหนดขึ้นเป็นกอง กองละ 2,000 บาท มีจำนวน 10,000 กอง ซึ่งทางคณะได้จัดทำของที่ระลึก มอบให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย เป็น “พระร่วงวาจาสิทธิ์” โดยผ้าป่า 1 กอง จะได้รับพระร่วงวาจาสิทธิ์ 1 องค์

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลย สูง 10 ชั้น ที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ถ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการรับพระสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไปได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยนอก

ชั้นที่ 2 แผนกผ่าตัด 4 ห้อง

ชั้นที่ 3 แผนกผ่าตัด 6 ห้อง

ชั้นที่ 4-7 หอผู้ป่วยในสามัญชั้นละ 24 เตียง

ชั้นที่ 8 หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป 12 ห้อง

ชั้นที่ 9 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 12 ห้อง

ชั้นที่ 10 หอผู้ป่วยสามัญสงฆ์ 20 เตียง

           ห้อง VIP และพระผู้ใหญ่ 2 ห้อง

           หอพุทธประธาน 1 ห้อง

การก่อสร้างในขณะนี้อยู่ในระดับ 70% ทางคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อสายทองฯจึงได้กราบขออนุญาตจากหลวงพ่อฯขอจัดทำผ้าป่า “รวมใจลูกหลานหลวงพ่อสายทองฯ” กำหนดไว้ที่ 10,000 กอง กองละ 2,000บาท เพื่อระดมเงินทุนให้การก่อสร้างได้ขับเคลื่อนและดำเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ติดต่อลายละเอียด คุณวิจักษ์ อัศวลาภ  โทรศัพท์  081-587-5999

CR. ข้อมูลและภาพ คุณวิจักษ์ อัศวลาภ