วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:00 น.

ข่าวสังคม

อภัยภูเบศรดีเดย์ 23 ตุลาคมเปิดตึกโบราณ 100 ปีรับนักท่องเที่ยว

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 23.16 น.

อภัยภูเบศร ดีเดย์  23 ตุลาคม เปิดตึกโบราณอายุกว่า 100 ปี รับนักท่องเที่ยว ชมสถาปัตยกรรมสุดวิจิตรสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัดกัญชา กัญชง ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตรียมเปิดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกเก่าแก่โบราณที่มีอายุ 113 ปี ซึ่งได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2563 และจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการบูรณะ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หลังการบูรณะด้วยงบประมาณของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แนวคิด “ABHAIBHUBEJHR COVID FREE AREA” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม นี้ และเปิดให้เข้าชมตลอดเดือน พฤศจิกายน  2564 โดยจะเปิดให้ชม ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 4 รอบ จำกัดรอบละ 25 ท่าน ตามมาตรการนิวนอร์มอล  ความพิเศษของการบูรณะในครั้งนี้คือ ทำให้ค้นพบความงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในตึกหลังนี้ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์หรือ X-ray fluorescence (XRF) เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยความต่างของชั้นพลังงานของแต่ละธาตุ  มาใช้เปรียบเทียบอายุของพื้นผิว สีดั้งเดิมของห้องต่างๆอายุกว่า 100 ปี และไฮไลต์สำคัญ คือ ลายกุหลาบ ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil printing )  และเพื่อให้การรับชมสถาปัตยกรรมมีอรรถรสและความรู้ ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของตึก และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตึกหลังนี้ ซึ่งสร้างจากความจงรักภักดีของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี  ดังนั้นเราจึงได้จัดงานเปิดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกครั้งในวันปิยมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย”

“การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเริ่มจากโมเดลเล็ก ๆ ในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวคิด edutainment ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานด้านสมุนไพรของโรงพยาบาล ที่ว่ามาอภัยภูเบศร ต้องได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และความรื่นรมย์กลับไป ในงานวันที่ 23 นี้เราจัดเต็มนอกเหนือจากการชมสถาปัตยกรรม ก็ยังมีบริการนวดไทยอภัยภูเบศร  และครัวมาชิมกัญ รวมทั้งตลาดนัดกัญชา กระท่อมและสมุนไพร ที่จะนำมาประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคที่เราต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยพืชผักสมุนไพร” โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองได้ที่  https://forms.gle/jq1YCpeUxma3Z8EJ6  หรือโทรศัพท์ 097-0983582 (ภูมิภูเบศร) 

สำหรับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2452 ใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี