วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:28 น.

ข่าวสังคม

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ครูพ้องพรรณ บุญสมบัติ

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.39 น.

 

ครูพ้องพรรณ บุญสมบัติ ถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรมศพที่ศาลา ๗ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทุกวัน และฌาปนกิจในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น